Vi har en styrelse som består av föräldrar och personal. Där ingår styrelseordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt personalrepresentanter. Övriga medlemmar i styrelsen har ansvarsområden så som arbetsmiljöansvarig, städmaterial-ansvarig och husansvarig.

Styrelsen utses ett år i taget på årsmötet.

Presentation av årets styrelsemedlemmar kommer inom kort.

Namn: Robert Ivarsson

Roll i styrelsen: Ordförande

Jag är pappa till Harry (född 2015, går nu i skolan) samt Julia (född 2018, går på Gullebrand).
Jag jobbar som servicearbetsledare på Karaten Bygg i Nv Skåne.

Varför vi valde Vanten?
Vi valde Vanten för att kunna vara delaktiga i våra barns vardag, dels genom att kunna hjälpa till i deras miljöer samt även få tycka till om vardagen på förskolan men den stora bidragande faktorn var de små barngrupper som Vanten har. Vi tycker det är väldigt bra för man får en närmre relation med sina pedagoger och barnen får vara väldigt delaktiga i allt som händer.

Att få sitta i styrelsen är något som jag tycker är väldigt kul/spännande att få vara delaktig i, att få lov att vara med och bidra lite extra till våra barns vardag och utveckla denna samt göra den så bra som möjligt så att alla skall trivas och vilja gå till sitt ”jobb”.
Det som är min styrka och där jag kan bidra mest till vanten är när det gäller själva byggnaden och lokalerna, allt ifrån små fix till lite större grejer som behöver fixas.

Namn: Elinore Skogar

 

Roll i styrelsen: Vice Ordförande

Namn: Lina Johansson

 

Roll i styrelsen: Arbetsmiljö

Jag heter Lina Johansson och är mamma till tre barn, varav två går på Vanten just nu. Vi är jättenöjda med förskolan och väldigt glada att vi råkade flytta in i ett av grannhusen och få plats!

Jag är musiklärare till yrket men är just nu hemma med vår yngsta.

I styrelsen har jag ansvar för frågor rörande arbetsmiljö och för oss är det viktigt med en inbjudande, stimulerande och säker arbetsmiljö för stora och små.

Namn: Max Hultgren

 

Roll i styrelsen: Avtal och inköp samt krishantering

Jag är pappa till Sigrid född 2020 som går på Tummetott.
Jag är en glad person som älskar att spendera tid med min familj och vår hund. Annars hittar ni mig ofta i löpspåret då jag gillar att komma ut i naturen och gärna springer längre sträckor.

Att sitta i styrelsen är spännande. Jag gillar att bidra till våra barns skola och med min erfarenhet bidra till att förskolan bibehåller en bra kvalitet. Målet är att göra skolan så bra som möjligt så att alla trivs. Vi trivs jättebra på Vanten.

Namn: Carolin Wulff

Roll i styrelsen: Ekonomiansvarig

Namn: Caroline Persson

 

Roll i styrelsen: Miljö- och livsmedelsansvar

Jag är mamma till Emilia (som är född 2019 och som går på Långeman) och Elias (som är född 2022 och går på Vickevire).
Till vardags så jobbar jag inom tandvården.

Varför vi valde Vanten?
Vi valde Vanten först och främst efter rekommendation från annan Vantenförälder som bara hade fina saker att säga. Men vi blev även lockade av allt förskolan hade att erbjuda, små barngrupper, dess läge med närhet till skog och hav osv. Det kändes även bra med föräldrakooperativ då man som förälder får inblick på ett helt annat sätt hur ens barns dagar faktiskt ser ut. Att sitta med i styrelsen ser jag som ett bra sätt till att kunna bidra, både för att få barn och personal att trivas och utvecklas. Men även kunna vara ett språkrör för andra föräldrar om de känner att de har saker som behöver tas upp.

Namn: Anna Lilja Lindvall

Roll i styrelsen: