Vi har en styrelse som består av föräldrar och personal. Där ingår styrelseordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt personalrepresentanter. Övriga medlemmar i styrelsen har ansvarsområden så som arbetsmiljöansvarig, städmaterial-ansvarig och husansvarig.

Styrelsen utses ett år i taget på årsmötet.

Presentation av årets styrelsemedlemmar kommer inom kort.

Namn: Robert Ivarsson

Roll i styrelsen: Ordförande

Jag är pappa till Harry (född 2015, går nu i skolan) samt Julia (född 2018, går på Gullebrand).
Jag jobbar som servicearbetsledare på Karaten Bygg i Nv Skåne.

Varför vi valde Vanten?
Vi valde Vanten för att kunna vara delaktiga i våra barns vardag, dels genom att kunna hjälpa till i deras miljöer samt även få tycka till om vardagen på förskolan men den stora bidragande faktorn var de små barngrupper som Vanten har. Vi tycker det är väldigt bra för man får en närmre relation med sina pedagoger och barnen får vara väldigt delaktiga i allt som händer.

Att få sitta i styrelsen är något som jag tycker är väldigt kul/spännande att få vara delaktig i, att få lov att vara med och bidra lite extra till våra barns vardag och utveckla denna samt göra den så bra som möjligt så att alla skall trivas och vilja gå till sitt ”jobb”.
Det som är min styrka och där jag kan bidra mest till vanten är när det gäller själva byggnaden och lokalerna, allt ifrån små fix till lite större grejer som behöver fixas.

Namn: Elinore Skogar

 

Roll i styrelsen: Vice Ordförande

Namn: Anna Lilja Lindvall

Roll i styrelsen:

Namn: Lina Johansson

 

Roll i styrelsen:

Namn: Carolin Wulff

Roll i styrelsen: Ekonomiansvarig

Namn: Caroline Persson

 

Roll i styrelsen:

Namn: Max Hultgren

 

Roll i styrelsen: