Vi har en styrelse som består av föräldrar och personal. Där ingår styrelseordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt personalrepresentanter. Övriga medlemmar i styrelsen har ansvarsområden så som arbetsmiljöansvarig, städmaterial-ansvarig och husansvarig.

Styrelsen utses ett år i taget på årsmötet.

Här kommer en presentation av våra nuvarande föräldrarepresentanter:

Namn: Louise Johansson

Roll i styrelsen: Ordförande

Jag är mamma till Saga 10 år och Leon 6 år där Leon går på Vantens Fritids.
Jag jobbar som flygvärdinna på SAS med Köpenhamn som hemmabas.

Varför vi valde Vanten?
Jag valde vanten redan för 9 år sedan då jag hört så många positiva saker från andra om förskolan.
För oss var/är det viktigt med små grupper barn och den känsla av trygghet, värme och delaktighet som Vanten gav och ger än idag.
Att få lov att sitta i Vantens styrelsen är något jag är stolt över och ser det som en ära att få påverka våra barns framtid.
Jag vill bidra med att skapa den team-känslan vi eftersträvar på mitt jobb även på förskolan. Att få ett utvecklande samarbete mellan pedagoger, styrelse, föräldrar och barn.
Skapa förståelse och Vi känsla är något som jag brinner för och tillsammans gör vi Vanten till den bästa förskolan och fritidshem.

Namn: Malin Hansson

Roll i styrelsen: Ekonomiansvarig

Jag är mamma till Hilda 6 år och Thage 2 år.
Hilda går på fritids. Thage går på Vicke.
Jag jobbar som Serviceledare och Verksamhetsutvecklare på Bravida Sprinkler i Helsingborg, sedan 2012.
Jag är utbildad Bygg och Fastighetsekonom vid Halmstad Högskola.

Varför vi valde Vanten?
Jag och min sambo, valde Vanten till vår dotter Hilda, efter att vi flyttade till Epadalen, då hade vi tidigare testat en annan kommunal förskola och såg en möjlighet att få göra skillnad i ett föräldrakooperativ.
Små barngrupper, mat som lagas ifrån grunden och en barnsyn som stämmer överens med vår egen, är bara några utav dem saker som fick oss att välja Vanten.
Jag har suttit i Vantens styrelse som ekonom sedan 2016.
För mig känns det tryggt och naturligt att hämta och lämna mina barn på Vanten.
Jag känner mig som förälder välkommen varje dag och ges möjlighet att få vara nära verksamheten och delaktig i många utav besluten som tas i organisationen.

Namn: Maria Samela

Roll i styrelsen: Vice Ordförande

Jag är mamma till Noalie 11 år, Neah 5 år och Sid 3 år. Neah går på Långeman och Sid på Vicke.
Till vardags arbeta jag som flygvärdinna på SAS där jag utgår från Köpenhamn. 

Varför vi valde Vanten?
Som flygvärdinna är jag bortrest en del och många gånger är jag på andra sidan jordklotet och det är väldigt viktigt för mig att veta att barnen är på en förskola där dom känner sig trygga.
Jag har haft barn i verksamheten sen 2009 och Vanten har alltid varit det självklara valet för våra barn.
För oss har det varit viktigt med mindre barngrupper,  trygghet  och att barnen utvecklas och stimuleras .
Vanten som föräldrar kooperativ ger alla föräldrar möjligheten  och förmånen att aktivt bidra till förskolans utveckling.
Vi som föräldrar får även möjligheten att känna oss delaktiga och få en insyn i våra barns vardag på Vanten.

Namn: Anton Kvarnström

Namn: Anna Lilja Lindvall

Namn: Christofer Rahm

Namn: Therese Malmros

Roll i styrelsen: Suppleant

Jag har fem barn mellan 1,5-12 år.
Jag arbetar som utredare.

Varför vi valde Vanten?
 Vi var nyinflyttade i området och Vantens förskola låg så fint placerat i området att vi blev nyfikna. Efter vårt besök på förskolan bestämde vi oss omgående. Små barngrupper, fantastisk kreativ inne- och utemiljö och varm personal avgjorde saken.
Jag har erfarenhet av andra förskolor och fritids, har barn i spridda åldrar och tror att jag har värdefulla idéer och åsikter att bidra med till Vantens positiva utveckling.

Namn: Robert Ivarsson

Roll i styrelsen: Suppleant

Jag är pappa till Harry (född 2015, går på Långeman) samt Julia (född 2018, går på tumme).
Jag jobbar som servicearbetsledare på Karaten Bygg i Nv Skåne.

Varför vi valde Vanten?
Vi valde Vanten för att kunna vara delaktiga i våra barns vardag, dels genom att kunna hjälpa till i deras miljöer samt även få tycka till om vardagen på förskolan men den stora bidragande faktorn var de små barngrupper som Vanten har. Vi tycker det är väldigt bra för man får en närmre relation med sina pedagoger och barnen får vara väldigt delaktiga i allt som händer.

Att få sitta i styrelsen är något som jag tycker är väldigt kul/spännande att få vara delaktig i, att få lov att vara med och bidra lite extra till våra barns vardag och utveckla denna samt göra den så bra som möjligt så att alla skall trivas och vilja gå till sitt ”jobb”.
Det som är min styrka och där jag kan bidra mest till vanten är när det gäller själva byggnaden och lokalerna, allt ifrån små fix till lite större grejer som behöver fixas.