På avdelningen Gullebrand har vi tolv barn i femårsåldern inskrivna och där arbetar tre pedagoger.

Vi har ett projekterande arbetssätt som utgår från barnens intresse och behov. Vi pedagoger försöker vara inspirerande medforskare.
   Barnen ska ges möjlighet att utforska sin värld genom olika utmaningar från oss pedagoger. I alla upplevelser och allt arbete i skapande, forskande, bygg- och konstruktion skapar vi tillsammans med barnen de värden som vi vill bygga vår verksamhet på. 
   Vi har en föränderlig inomhusmiljö som anpassas kontinuerligt efter barnens behov och intresse.
   Eftersom vi på Vanten har en fantastisk utomhusmiljö är vi ute så mycket som möjligt. Vi använder oss också av vår närmiljö och vår fina skog som vi har runt knuten.

Välkomna till oss!
Ring gärna på 0728-19 84 42
e-post: gullebrand@vanten.se

Hälsningar,
Lena, Jessica & Nevenka