Vantens förskola öppnar 6:30. Alla barn som har behov av omsorg innan kl. 7 är välkomna till avdelning Tummetott. Kl. 7 öppnar vi upp Långeman för våra äldsta barn. Vickevire och Gullebrand öppnar vanligtvis kl. 8.

Frukost serveras kl. 8. Det erbjuds alltid antingen filmjölk eller gröt som ett komplement till smörgåsar med varierade påläggsalternativ.

Vid 8:30 anländer de barn som har allmän förskola eller vars vårdnadshavare studerar/ är föräldralediga. Vi erbjuder då fria aktiviteter så att varje barn kan börja dagen med någonting som de finner glädje och trygghet i.

Alla våra avdelningar arbetar med olika projekt som löper över hela läsåret. Vi har ett gemensamt tema på förskolan, men efter barnens ålder och intressen arbetar vi sedan olika under detta. Årets tema heter Fem år med Grön Flagg.

Projektet är synligt i många olika moment i verksamheten, men som mest aktivt arbetar vi med det tisdag, onsdag, torsdag kl. 9-11, då vi har flest barn på plats. Under dessa timmar är vi också mycket utomhus, både på vår egen gård och i vår fantastiska närmiljö!

Lunch serveras strax innan 11:30 och lagas från grunden av vår kokerska Carina. (Inom kort kommer ni kunna läsa mer om hennes arbete på en egen flik här på hemsidan.)

Efter lunch sover de barn som behöver det. Vi erbjuder både vila inne på madrass och i medhavd vagn. De äldre barnen samlas avdelningsvis för högläsning, och uppmuntras sedan till lugnare lekar för att även de får en stunds andrum.

13:30 går barnen med studerande eller föräldralediga vårdnadshavare hem. Kvarvarande barn äter mellanmål kl. 14 och går sedan ut tillsammans på gården strax innan 15. Gullebrand kommer tillbaka och ansluter sig till övriga avdelningar denna tid.

Beroende på väder och årstid är vi sedan ute till flertalet barn har gått hem. Vid behov går vi in på Tummetott den sista stunden innan förskolan stänger kl. 17:30 (18:00 vid behov, kontakta i så fall personalen). Barn som har behov av omsorg fram till stängning erbjuds även en frukt innan hemgång.

__________________

Som vårdnadshavare på Vanten är du alltid välkommen att vara med i verksamheten!

Ibland önskar vi dessutom hjälp i barngrupp, om någon pedagog är ledig eller sjuk, och detta är ett perfekt tillfälle att se hur ert/era barn har det hos oss. Då är du en extra famn och ett par extra ögon som stöd för resten av arbetslaget, samtidigt som du får en inblick i vardagen hos oss.