Detta är Vantens föräldrakooperativ 

Vi driver Vantens förskola som en ekonomisk förening. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag och avgifter från medlemsfamiljerna. Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten på Vanten.

Föräldrarnas engagemang och deltagande har stor betydelse för Vanten och i gengäld får du som förälder bla:
- Större insyn och kännedom om verksamhet
- En bra kontakt med pedagoger, barn och föräldrar
- Möjlighet att påverka verksamheten och komma med förslag
- Fortlöpande insyn i ekonomin
- Korta beslutsvägar
- Trygghet för dina barn 


Detta förväntas av dig som förälder 

- Deltaga på Vantens föräldramöten
- Deltaga på Vantens årsmöte (Obligatoriskt)
- Hjälpa till totalt 7 timmar per läsår. Hjälpen kan bland annat bestå av arbetsuppgifter på fixarlistan/deltaga på fixardagar och hjälpa till i barngrupp vid frånvaro av personal 

 

En presentation av Vantens styrelsemedlemmar hittar du här.