Vantens förskola
Västersjögatan
262 54 Ängelholm
0431-825 13
info@vanten.se

Rektor: Pia Premfors

Besök gärna vår Facebook - klicka här