Vi har arbetat aktivt med hållbar utveckling i samarbete med Grön Flagg sedan våren 2018.
Grön Flagg är ett lärandeprogram som drivs av Håll Sverige Rent, där förskolor och skolor får stöd i sitt arbete för en bättre framtid.

Så här skriver de själva på sin hemsida:

"Med hållbar utveckling menar vi i korthet vår strävan efter att leva i ekologisk, social och ekonomisk balans för att inte äventyra vår egen framtid. Hållbar utveckling misstas ofta för att bara handla om miljö och ekologi – en förståelig missuppfattning nu när klimatfrågor engagerar allt fler. Balansen mellan dessa tre områden är nyckeln till en hållbar utveckling. Om något område hamnar efter riskerar vi konsekvenser som är för stora för mänskligheten att hantera.
   Barn och unga är vår framtid och därför är det viktigt att de blir inkluderade i denna filosofi och arbetet som det innebär. I Grön Flagg-programmet planeras aktiviteter och undervisning utifrån valda utvecklingsområden. Genom att ställa frågorna vad, varför och hur medvetandegörs det på vilket sätt ett utvecklingsområde kan bidra till lärande för hållbar utveckling. När barn och unga engagerar sig, är delaktiga och har inflytande i olika processer skapar de en egen bild av hur de med sin handlingskompetens kan bidra till en positiv framtidsutveckling."

För att läsa mer om Grön flagg, gå in på https://www.hsr.se/gron-flagg

Vi hjälper även Rögle BK i deras miljöarbete Grönvit Hållbarhet.
För att läsa mer om Rögles miljösatsning se här: https://gronvithallbarhet.se