Vantens förskola startade sin verksamhet i en källarlokal på Rebbelberga 1990 med 12 barn och 3 pedagoger. 1991 flyttade vi in i de nybyggda lokalerna på Västersjögatan 55 där vi fortfarande är kvar. I samband med detta utökade vi till två avdelningar 1-6 år.

1997 öppnade vi upp vårt fritidshem i Sörgårdens gamla lokaler och 1999 köpte vi villan på Rapsgatan 21 dit vi flyttade vår fritidsverksamhet. Januari 2005 tog vi sedan över "Rögle förskolas" gamla lokal och utökade till tre avdelningar. Idag arbetar vi 13 pedagoger på förskolan och fritidshemmet. Sammanlagt har vi 66 barn i våra verksamheter.