Från och med hösten 2020 utökar Vantens Förskola till fyra stycken avdelningar. På så vis utnyttjar vi alla våra lokaler på ett optimalt sätt, samtidigt som vi kan hålla ner barnantalet i de olika grupperna.

Hos oss är barngrupperna åldershomogena, vilket innebär att barnen går med sina jämnåriga kamrater.

På Tummetott går våra 1åringar, på Vickevire finns våra 2-3åringar, på Långeman går 3-4åringarna och på Gullebrand finns våra 5-åringar.

Klicka på namnen ovan för att läsa mer om respektive avdelnings arbete!

Vi har även ett eget tillagningskök där vår kokerska Carina lagar all mat från grunden.