Hösten 2020 utökade Vantens Förskola från tre till fyra stycken avdelningar för att kunna hålla ner barnantalet i de olika grupperna.

Hos oss är barngrupperna åldershomogena, vilket innebär att barnen går med sina jämnåriga kamrater.

Från och med höstterminen kommer barnen fördelas på följande vis:
På Tummetott och Vickevire hittas våra 1-2åringar, på Långeman våra 3-4åringarna och på Gullebrand våra 4-5-åringar.

Klicka på namnen ovan för att läsa mer om respektive avdelnings arbete!

Vi har även ett eget tillagningskök där vår kokerska Carina lagar all mat från grunden.