Tummetott är en småbarnsavdelning med tio barn i ettårsåldern. Här jobbar tre pedagoger.
   Vi på tummetott erbjuder en miljö som talar till barnens fantasi, som ger utmaningar, är estetisk och som skapar möten. Vi har en föränderlig miljö att växa och lära i och som främjar barnens lek.
   Att skapa genom bild, rörelse, musik, dans, rytmik ska ses som något naturligt och ingå i den dagliga verksamheten. Vi ger barnen möjlighet att prova på olika material och tekniker t.ex. lera, fingerfärg m.m. i den takt de själva vill.
   Utevistelsen är en viktig del i vårt pedagogiska verksamhet. Vi har en inspirerande utemiljö där barnen kan utveckla sin motorik och utforska naturen.

Välkomna till oss!
Ring gärna på 0431-82512,
0728-19 84 45
e-post: tumme@vanten.se
Hälsningar Lisa, Jessica & Fredrika