På avdelningen Gullebrand har vi 13 barn i fyra-femårsåldern inskrivna och där arbetar tre pedagoger.

Vi har ett projekterande arbetssätt som utgår från barnens intresse och behov. Vi pedagoger försöker vara inspirerande medforskare.
   Barnen ska ges möjlighet att utforska sin värld genom olika utmaningar från oss pedagoger. I alla upplevelser och allt arbete i skapande, forskande, bygg- och konstruktion skapar vi tillsammans med barnen de värden som vi vill bygga vår verksamhet på. 
   Vi har en föränderlig inomhusmiljö som anpassas kontinuerligt efter barnens behov och intresse.
   Eftersom vi på Vanten har en fantastisk utomhusmiljö är vi ute så mycket som möjligt. Vi använder oss också av vår närmiljö och vår fina skog som vi har runt knuten.

--------------------------

I år arbetar vi under rubriken "Små fötter i en stor värld - Vi bygger och skapar en bättre framtid".  Vi vill med det projektet ge barnen en möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheten av att konstruera med verktyg som annars lätt stannar i vuxnas händer. Vi vill lyfta fram det kompetenta barnet och ge varje individ en känsla av att de kan, bara de får möjlighet att prova - och prova igen! Ett projekt där vi inte ”bara” skapar olika byggen utan även bygger självkänsla!

Välkomna till oss!
Ring gärna på 0728-19 84 42
e-post: gullebrand@vanten.se

Hälsningar,
Lena, Sarah & Therese