Vickevire har tidigare varit vår avdelning för två-treåringar, men  från och med hösten 2021 kommer Vicke och Tumme istället att ha grupper på ett- och tvååringar. Treåringarna kommer att vara på Långeman.


Projektarbetet genomsyrar hela vår verksamhet och det är barnens utforskande och kreativitet som driver arbetet framåt, tillsammans med medforskande pedagoger. Närheten till naturen innebär att vi tar med oss projektet ut i skogen samt vår övriga närmiljö och kringliggande omgivning. Vi har en levande och föränderlig inomhuslärmiljö, som kontinuerligt omarbetas utefter barnens intresse. Vi tror på det kompetenta barnet med unika förutsättningar att utvecklas till nyfikna, självständiga och ansvarstagande individer.
Verksamheten genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande.

Välkomna till oss!

Ring gärna på 0431-30 22 76,
072- 819 84 44
e-post: vicke@vanten.se

Hälsningar från Pernilla, Jessica & Nevenka